Termex-Fiber Sp. z o.o.
Termex-Fiber Sp. z o.o.

Przygotowanie do montażu

Przygotowanie do montażu

JAK PRZYGOTOWAĆ PODDASZE DO MONTAZU WEŁNY CELULOZOWEJ?

Montaż wełny celulozowej jest stosunkowo szybki i nieuciążliwy. Materiał jest podawany na poddasze specjalnym przewodem. Poza tym nie zawiera on żadnych drażniących igieł lub lepiszczy. Nie wymaga dodatkowego wietrzenia ani stosowania masek w czasie sprzątania po montażu. Niemniej jednak, aby montaż przebiegał jak najsprawniej warto zadbać przed przyjazdem instalatora Termex o pewne kwestie:

  • dojazd do budynku dla samochodów dostawczych na odległość 5 metrów;
  • dostępność przyłącza elektrycznego co najmniej 230 V na bezpieczniku 16 A;
  • brak przecieków i sprawna wentylacja dachu;
  • odpowiedni obmiar połaci dachowej i uzgodnienie powierzchni i warstwy izolacji z wykonawcą;
  • zabezpieczenie kominów spalinowych w warstwie izolacji materiałem w klasie palności A;
  • wykonanie zabudowy sufitów lub ewentualnie montażu folii w zakresie ustalonym z wykonawcą;
  • w przypadku budynków użytkowanych warto przewidzieć w porozumieniu z instalatorem możliwość zabezpieczenia użytkowanych pomieszczeń w razie wystąpienia chwilowego zapylenia na poddaszu;
  • wełna celulozowa jest materiałem stosunkowo szczelnym; dlatego też uniemożliwia wentylację elementów nagrzewających się, takich jak lampy halogenowe czy tranzystory. W następstwie jak każda skuteczna i szczelna izolacja może prowadzić do ich przegrzania w warstwie izolacyjnej. Z tego względu tego rodzaju urządzenia (nie wspominając nawet o otwartych stykach) należy zabezpieczyć odpowiednimi osłonami przed montażem materiału. Odpowiedzialność za montaż prawidłowych osłon spoczywa na instalatorze również na podstawie informacji udzielonych przez inwestora. Producenci opraw oświetleniowych ogólnie wykluczają możliwość umieszczania lamp bezpośrednio w izolacji. Tego rodzaju montaż jest więc niezgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami.