Termex-Fiber Sp. z o.o.
Termex-Fiber Sp. z o.o.

Certyfikaty

Certyfikaty

CERTYFIKATY

Wełna celulozowa Termex posiada oznakowanie CE nadane przez fiński Instytut Techniki Budowlanej (VTT Services). Oprócz tego posiadamy szereg badań wykonanych przez państwowy Instytut Techniki Budowlanej.

                                

Nasz produkt przechodzi codzienne badania w zakresie palności i comiesięczne w zakresie izolacyjności termicznej – tj. częściej niż wiele podobnych produktów termoizolacyjnych dostępnych na rynku. Jednocześnie jako marka Termex posiadamy dostęp do najnowszych badań prowadzonych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wełny Celulozowej ECIA. Wszystko to w celu zapewnienia naszym klientom optymalnego i pewnego zastosowania wełny celulozowej Termex zgodnie z najnowszymi trendami na rynku.

Przy porównaniach z innymi materiałami termoizolacyjnymi zalecamy zwracać uwagę na następujące parametry:

WSPÓŁCZYNNIK LAMBDA

Nasz deklarowany współczynnik lambda dotyczy 100% produkcji, uwzględnia współczynnik wilgotności 50% oraz tzw. odchylenie standardowe. Aby wyliczyć wymaganą grubość warstwy ocieplenia, należy podzielić nasz współczynnik lambda 0,038 W/mK przez normatywną wartość U wynoszącą 0,18 – minimalna warstwa ocieplenia naszym materiałem wynosi 21,1 cm. Dla porównania materiał o wartości lambda 0,040 W/mK będzie wymagał zastosowania warstwy 22,2 cm.

UWAGA: Od 2021 roku normatywna wartość U ma zostać obniżona do 0,15, co spowoduje konieczność stosowania warstwy 25,3cm w przypadku naszej izolacji.

POJEMNOŚĆ CIEPLNA I BEZSPOINOWOŚĆ

Należy uwzględnić fakt, że migracja ciepła we włóknach celulozowych przebiega inaczej niż np. we włóknach szklanych, m.in. ze względu na niską przepuszczalność powietrza tych ostatnich. Do tego celuloza idealnie wypełnia nieregularne przestrzenie i ciasne zakamarki oraz elementy instalacyjne, co potrafi być znacząco utrudnione w przypadku tradycyjnych materiałów. W razie przerwania paroizolacji wełna celulozowa w wielu przypadkach nadal spełnia swoją funkcję, nie ulegając przy tym degradacji. Z powyższych przyczyn ocieplenie celulozą często może zapewnić bardzo dobry efekt w osiąganiu energooszczędności.

ODPORNOŚĆ NA GRZYBY I PLEŚNIE

Czy istnieje jakiś związek chemiczny ograniczający porost pleśni w konstrukcji dachowej? Tak. Najbardziej rozpowszechnionym antidotum na ten powszechny problem są związki boru, stosowane powszechnie do impregnacji drewna (charakterystyczna zielonkawa powłoka). Wełna celulozowa Termex® zawiera kwas borowy, dostępny w aptekach jako środek odkażający i antyseptyczny. W ostatnich latach pojawiały się próby dyskredytacji tej substancji przez niektórych graczy na rynku termoizolacji. Termex i wielu innych producentów już od 30 lat stosuje w swoim materiale związki boru. Kwas borowy nie ulatnia się z materiału po jego montażu, a w czasie instalacji stopień narażenia na ewentualne skutki uboczne jest pomijalnie niski (frakcja lotna celulozy to mniej niż jedna setna promila. Wełna celulozowa Termex nie powoduje narażenia na igły, formaldehyd czy lepiszcza. Zapach wełny celulozowej można porównać do świeżo kupionej gazety z lekko kwaskowatym

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

W naszym zakładzie codziennie badamy właściwości naszego materiału w reakcji na ogień. Nasz materiał posiada klasę palności E wg normy EN 11925 i klasę reakcji na ogień B, s2, d00 wg EN 13101-1.

Każdy producent posługujący się klasą reakcji na ogień B jest zobowiązany do wykonywania codziennych badań i utrzymywania w tym zakresie stałej certyfikacji. Fakt spełniania tego wymogu powinien być odpowiednio potwierdzony na opakowaniu.

UWAGA! Oznakowanie klasy B na opakowaniu to kluczowy czynnik niezbędny w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego ocieplanego budynku. W przeciwieństwie do wielu producentów ekologicznych materiałów ociepleniowych wełna celulozowa Termex posiada takie oznakowanie.

Oprócz tego Wełna celulozowa Termex charakteryzuje się bardzo niską topliwością, o czym można przekonać się w dziale Wideo. Dzięki temu w sporym stopniu absorbuje energię cieplną ulegając powolnemu zwęgleniu i przez stosunkowo długi czas potrafi chronić konstrukcję przed nagrzewaniem.

W zakresie konstrukcyjnej wytrzymałości na ogień nasz materiał często jest akceptowany jako zamiennik dla wełny mineralnej, czego przykładem jest poniższy raport z badań ITB w zakresie konstrukcji ściennej o klasyfikacji REI30.

OSIADANIE

Wełna celulozowa w przegrodach poziomych charakteryzuje się kontrolowanym osiadaniem. Laboratoryjnie stwierdzony stopień osiadania wełny celulozowej Termex® jest jednym z najniższych na rynku i wynosi 7,5%. Niemniej jednak ze względów normatywnych (konieczność zastosowania przedziału) deklarujemy je na poziomie 10%. W przegrodach ukośnych i pionowych oraz przy użyciu technologii Sidox® osiadanie jest zerowe lub na poziomie możliwym do pominięcia. Uzyskanie tych parametrów wymaga przestrzegania odpowiedniej techniki montażu.

AKUSTYKA

Jest to kolejna dziedzina, w której wełna celulozowa plasuje się w czołówce dostępnych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Nasz współczynnik αw wynosi 1.00 dla warstwy 10 cm. Osiągnięcie takiego samego wyniku w przypadku tradycyjnej wełny mineralnej może wymagać zastosowania nawet 30-40 cm izolacji! Znakomita izolacyjność akustyczna wełny Termex® wynika zarówno z jej porowatej struktury, jak i właściwości dźwiękochłonnych, jakie mają włókna celulozowe.

TRWAŁOŚĆ

Norma dla wełny celulozowej, na której opiera się nasz certyfikat mówi o trwałości materiału przez okres 50 lat. Nasza firma posiada próbki materiału z początków swej działalności, które do tej pory pełnią swoją funkcję w przegrodach budowlanych i nie wykazują oznak utraty parametrów. Ze względu na historię naszej marki przyznajemy klientom 25-letnią gwarancję na właściwości materiału pod warunkiem poprawnego montażu i braku zewnętrznej ingerencji. Jesteśmy przekonani, że nasz materiał może spełniać swoje zadanie o wiele dłużej.

ŚLAD WĘGLOWY

Marka Termex wykonała już w 2013 roku badanie śladu węglowego w fińskim instytucie techniki budowlanej. Znajduje się ono poniżej i potwierdza mało znaną prawdę na temat celulozy – jest to najbardziej ekologiczny materiał pod względem śladu węglowego w przeliczeniu na 1 kg.

Obecnie w związku z przeniesieniem linii technologicznej z zakładu Termex w Jokela w Finlandii do Białogardu w woj. zachodniopomorskim rozpoczęty został proces scalania deklaracji środowiskowej. Aktualną Europejską Deklarację Środowiskową opublikujemy na naszej stronie już wkrótce. Do tego czasu poniższa deklaracja posiada jedynie charakter poglądowy.

CERTYFIKATY