Termex-Fiber Sp. z o.o.
Termex-Fiber Sp. z o.o.

Kalkulator

Kalkulator


Szczegóły dotyczące wyliczeń zużycia

Typ powierzchni

Grubość warstwy (cm)

 

*Uzyskany rezultat zużycia jest jedynie orientacyjny i może być zawyżony, zależnie od jakości stosowanej maszyny do wdmuchiwania.Kalkulator zużycia materiału

Warstwa ocieplenia wełną celulozową(cm)

Współczynnik przenikania ciepła U(W/m2K)

(dotyczy jedynie izolacji dachowych)

Przeciętne zużycie materiału, gęstość (kg/m2)

Powierzchnie poziome i stropy

Podłogi

Dachy spadziste 5-15 stopni

Dachy spadziste 15-30 stopni

Dachy spadziste 30-45 stopni

Dachy spadziste 45-60 stopni

Dachy spadziste >60 stopni

Sidox Termex

(ściany)

Sidox Termex

(powierzchnie poziome)**

10

0,38

3,2*

4,0

4,3

4,5

4,6

4,8

5,6

3,6

4

15

0,25

4,8*

6,1

6,5

6,9

7,3

7,8

8,9

5,6

6

20

0,18

6,4*

8,2

8,7

9,4

9,8

10,4

12,2

9,8

10

25

0,15

8*

10,3

11,2

12,1

12,6

13,2

15,5

9,8

10

30

0,13

10*

12,4

13,9

14,9

15,6

16,3

19,5

14

35

0,11

12,6*

14,5

16,2

17,3

17,8

18,5

23,8

14

40

0,09

15*

16,6

18,6

19,8

20,3

21,1

28,4

16

45

0,085

18,6*

18,8

21

22,3

22,8

23,6

32,4

4,2

50

0,08

22*

21

23,6

25,1

25,6

26,3

6,3

55

0,078

24,6*

23,3

27,4

29

29,6

30,4

4,2

60

0,075

27,6*

25,8

31,2

32,9

33,5

34,5

6,3

 

* Z uwzględnieniem osiadania; w razie niemożności uzyskania wskazanej gęstości przy danej grubości warstwy, należy nadsypać odpowiednią ilość materiału w
celu uzyskania rezerwy na osiadanie.

** Osiadanie przy Termex-Sidox wynosi maksymalnie 2%.