Termex-Fiber Sp. z o.o.
Termex-Fiber Sp. z o.o.

Kalkulator

Kalkulator


Szczegóły dotyczące wyliczeń zużycia

Typ powierzchni

Grubość warstwy (cm)

 

*Uzyskany rezultat zużycia jest jedynie orientacyjny i może być zawyżony, zależnie od jakości stosowanej maszyny do wdmuchiwania.Kalkulator zużycia materiału

Warstwa ocieplenia wełną celulozową (cm)

Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K)

Przeciętne zużycie materiału, gęstość (kg/m2)

Powierzchnie poziome i stropy

Dachy spadziste 5-60 stopni (proporcjonalnie do nachylenia)

Dachy spadziste od >60 stopni i ściany

Sidox Termex

(powierzchnie poziome)**

Sidox Termex

(ściany)

10

0,38

3,2*

4,2-4,8

5,8

2,9

4

15

0,25

4,8*

6,3-7,2

9

4,4

6

20

0,18

6,4*

8,4-9,6

13

5,8

8

25

0,15

8*

10,5-12

16,5

7,5

10

30

0,13

10*

13,5-15

20

9

35

0,11

12,6*

15,8-17,5

23,5

10,5

40

0,09

15*

18-20

28

12

45

0,084

18*

20,5-23

15

50

0,076

22*

23,5-26

18

 

* Z uwzględnieniem osiadania; w razie niemożności uzyskania wskazanej gęstości przy danej grubości warstwy, należy nadsypać odpowiednią ilość materiału w
celu uzyskania rezerwy na osiadanie.

** Osiadanie przy Termex-Sidox wynosi maksymalnie 2%.