Termex-Fiber Sp. z o.o.
Termex-Fiber Sp. z o.o.

Dotacja UE

Dotacja UE

Dotacja UE

Firma realizuje projekt współfinansowany ze środków UE.

Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej firmy TERMEX-FIBER Sp. z o.o. poprzez realizację Strategii ekspansji”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu założeń Strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 216 984,30 zł

Wkład funduszy europejskich: 85 %