Termex Poland
Termex Poland

Certyfikaty

Certyfikaty

CERTYFIKATY

Wełna celulozowa Termex posiada oznakowanie CE nadane przez fiński Instytut Techniki Budowlanej (VTT Services) [link: https://www.vtt.fi/]. Oprócz tego posiadamy szereg badań wykonanych przez państwowy Instytut Techniki Budowlanej.

                                                                    

Nasz produkt przechodzi codzienne badania w zakresie palności i comiesięczne w zakresie izolacyjności termicznej – tj. częściej niż wiele podobnych produktów termoizolacyjnych dostępnych na rynku. Jednocześnie jako marka Termex posiadamy dostęp do najnowszych badań prowadzonych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wełny Celulozowej ECIA [link: http://www.ecia.eu.com/]. Wszystko to w celu zapewnienia naszym klientom optymalnego i pewnego zastosowania wełny celulozowej Termex zgodnie z najnowszymi trendami na rynku.

W związku z tym, że nasz produkt jest często porównywany z innymi, konkurencyjnymi materiałami obecnymi na rynku, przy wszelkiego rodzaju porównaniach zwracamy uwagę na to, co następuje:

WSPÓŁCZYNNIK LAMBDA

Nasz deklarowany współczynnik lambda dotyczy 100% produkcji, uwzględnia współczynnik wilgotności 50% oraz tzw. odchylenie standardowe. Na rynku budowlanym istnieją producenci, którzy jako wartości deklarowane podają niepełne wartości współczynnika lambda (np. dla próbek suchych). Orientacyjnie każda tysięczna współczynnika lambda (0,001) przekłada się na ok. 1 cm izolacji.

POJEMNOŚĆ CIEPLNA I BEZSPOINOWOŚĆ

Należy uwzględnić fakt, że migracja ciepła we włóknach celulozowych przebiega inaczej niż np. we włóknach szklanych, m.in. ze względu na niską przepuszczalność powietrza i odporność na działanie wilgoci. Do tego celuloza idealnie wypełnia nieregularne przestrzenie i ciasne zakamarki, co jest w praktyce często nieosiągalne przy użyciu tradycyjnych materiałów (takich jak: sznurkowanie, folie, przerwa wentylacyjna, szczeliny przy wieszakach regipsów itp.). W razie przerwania paroizolacji wełna celulozowa w wielu przypadkach nadal doskonale spełnia swoją funkcję, nie ulegając przy tym zepsuciu lub degradacji. Z powyższych przyczyn ocieplenie celulozą często może zapewnić lepszy efekt w osiąganiu energooszczędności.

ODPORNOŚĆ NA GRZYBY I PLEŚNIE

Czy istnieje jakiś związek chemiczny ograniczający porost pleśni w konstrukcji dachowej? Tak. Najbardziej rozpowszechnionym antidotum na ten powszechny problem są związki boru, stosowane powszechnie do impregnacji drewna. Wełna celulozowa Termex® zawiera kwas borowy (dostępny w aptekach jako środek odkażający i antyseptyczny). W ostatnich latach pojawiały się próby dyskredytacji tej substancji przez niektórych graczy na rynku termoizolacji. Termex (i wielu innych producentów) już od 30 lat stosuje w swoim materiale związki boru. Kwas borowy nie jest substancją toksyczną, nie wydziela się z materiału po jego montażu, a w czasie instalacji stopień narażenia na ewentualne skutki uboczne jest marginalny. Dla porównania, w materiałach pochodzenia mineralnego występuje narażenie na igły, lepiszcze a nawet formaldehyd.

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

W naszym zakładzie codziennie badamy właściwości naszego materiału w reakcji na ogień. Jest to kluczowy czynnik niezbędny w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego ocieplanego budynku. Zalecamy sprawdzanie częstotliwości wykonywania tych badań.

OSIADANIE

Wełna celulozowa w przegrodach poziomych charakteryzuje się kontrolowanym osiadaniem. Laboratoryjnie stwierdzony stopień osiadania wełny celulozowej Termex® jest jednym z najniższych na rynku i wynosi 7,5%. Niemniej jednak ze względów normatywnych (konieczność zastosowania przedziału) deklarujemy je na poziomie 10%. W przegrodach ukośnych i pionowych oraz przy użyciu technologii Sidox® osiadanie jest zerowe lub na poziomie możliwym do pominięcia. Uzyskanie tych parametrów wymaga przestrzegania odpowiedniej techniki montażu.

AKUSTYKA

Jest to kolejna dziedzina, w której wełna celulozowa plasuje się w czołówce dostępnych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Nasz współczynnik αw wynosi 1.00 dla warstwy 10 cm. Osiągnięcie takiego samego wyniku w przypadku tradycyjnej wełny mineralnej wymaga zastosowania aż od 30 do 40 cm izolacji! Znakomita izolacyjność akustyczna wełny Termex® wynika zarówno z jej porowatej struktury, jak i właściwości dźwiękochłonnych, jakie mają włókna celulozowe.

TRWAŁOŚĆ

Norma dla wełny celulozowej, na której opiera się nasz certyfikat mówi o trwałości materiału przez okres 50 lat. Nasza firma posiada próbki materiału z początków swej działalności, które nie wykazują oznak zużycia lub utraty parametrów. Ze względu na historię naszej marki przyznajemy klientom 25-letnią gwarancję na właściwości materiału pod warunkiem poprawnego montażu i braku zewnętrznej ingerencji. Jesteśmy przekonani, że nasz materiał może spełniać swoją funkcję o wiele dłużej.

CERTYFIKATY